Menu
Blog
‹ Terug naar overzicht

IJsseldijk 31 Veessen gevelsteen HD 1887

21 augustus 2019
IJsseldijk 31 Op de woningkaart staan als bewoners: Hendrik Dul jr die vertrok 7 juni 1957 naar de Brandstraat 6 Daarna Johannes C. van Donselaar, gekomen 27 nov. 1956 uit Blaricum, overleden 10 mei 1981 Daarna Albert Bartelink gekomen 10 dec 1982 uit Dahliastraat 29 1 jan 1983 komt zijn echtgenote Gerndina H. van Egteren Het voorafgaande huisnummer was G 95 Op de oude woningkaart staat geen extra informatie behalve het voorafgaande huisnummer G 18. Ook op deze kaart is Hendrik Dul jr de bewoner. In het kadaster heeft Johannes Cornelis van Donselaar, belastingconsulent, artikel nummer 1595. Hij was eigenaar van kadastraal C 932: huis en erf op 427 m² grond en nog een paar percelen tuin, weiland en bouwland. De eigenaar voor hem was Hendrik Dul jr, slager, koopman, (art 1219-4). Die liet in dienstjaar 1928 er iets aan verbouwen. Dienstjaar 1957 werd het huis geveild. De eigenaar daarvoor was Hendik Dul sr. (art 870-3) Die verkocht het dienstjaar 1917 De eigenaar daarvoor was Jan Kroneman jr, koopman die verkocht het in dienstjaar 1887 Hij kreeg belastingvrijdom omdat hij nieuwbouw had gepleegd. Die belastingvrijdom liep af in 1866 en vanaf dat moment betaalde hij ƒ 45 belasting voor het huis. Je kreeg acht jaar vrijdom bij nieuwbouw. Hij was echter al eigenaar van een huis (C 555) op dezelfde plek waar eerder ƒ 21 belasting voor werd betaald, dus moet hij dat hebben gesloopt en nieuw hebben gebouwd of een grote verbouwing hebben gedaan. Dan is het huidige huis toch van ongeveer 1858. De eigenaar voor Kroneman was Berend van de Mate, landbouwer te Veessen, die het bij de aanvang van het kadaster in 1832 al bezat. Hij verkocht het zonder dat het jaar is aangegeven. De notariële akte van de verkoop door Jan Kroneman lijkt een veilingsakte te zijn in twee termijnen van 13 en 27 juli 1886 (aktenr 210 en 233). De veiling vond plaats ten huize van de weduwe Westenberg in Veessen. Kroneman verkoopt meerdere percelen. Het eerste bestaat uit huis en erf en tuin aan de dijk kadastraal C 932 en 933 samen groot 2320 m² en dat kan worden aanvaard op 22 februari 1887. De koper moet de “winkelopstand met toonbanken, schalen, balanzen, gewigten, tregters, maten en bakken” overnemen voor ƒ 150. Hendrik Dul biedt op het eerste perceel eerst ƒ 1510 en verhoogt dat bod nog met ƒ 290. In tweede instantie verhoogt Lubbertus Langevoord, molenaar dat bod met ƒ 200. Zo kwam de prijs op ƒ 2000. Gecombineerd met kadastraal C 1194 had Johannes Hendriks er ƒ 2750 voor over. C 541 werd gemijnd door Johan van Vreden op ƒ 525, totaal voor de vier percelen dus ƒ 3275. Vervolgens verklaarde de verkoper de verkoop op te houden. Maar op de zelfde dag (akte nr 234) verkoopt hij alsnog een aantal percelen. Hendrik Dul koopt kadastraal C 541, 932, 933, 1194 voor ƒ 3275. En dat was precies wat er in de veiling voor geboden was, maar dan door Johannes Hendriks en Jan van Vreden samen. Kennelijk was Kroneman wel tevreden met de opbrengst, maar wilde hij zelf bepalen wie er koper mocht worden. Kroneman had het huis en erf C 555 en 554 gekocht eind 1955, begin 1856 van Berend van der Maten bij notariële akte nummer 3209 en 3215. Hij kocht er tegelijk een schuur C 634 bij en een stuk bouwland C 559, alles samen voor ƒ 2053. Van der Maten kon geen aankoopdocumenten tonen. Hij had de percelen al jaren in bezit. De steen met HD 1887 slaat op Hendrik Dul mogen we aannemen en op het jaar van zijn aankoop van het huis, maar niet op nieuwbouw, want daarvan vinden we niets in het kadaster in die tijd. We hadden al gezien dat het huis van ongeveer 1858 moet zijn.
Laatste blogs
14 november 2023
Geheimen in het gemeentebestuur!
Lees verder
5 september 2023
Help! Wolven!
Lees verder