Menu
Blog
‹ Terug naar overzicht

Oudste informatie uit 1176 in het Streekarchief

23 augustus 2018

De oudste akte in het Streekarchief is van 1176. De kerspels Hattem, Heerde en Vorchten worden afgesplitst van de moederkerk Epe. Vaassen en Oene blijven deel uitmaken van Epe. Zo zijn toen de gemeentegrenzen vastgelegd die anno 2018 nog steeds bestaan. De originele akte is er niet meer, maar er is een bekend afschrift van 1655 dat meestal opduikt in publicaties en dat te vinden is in het privilegeboek van Hattem.(inv nr 30) Erg fraai is dat afschrift echter niet. Het handschrift is niet zo mooi, de regels staan scheef op het blad en de tekst van de andere kant van het blad dringt er doorheen. De schrijver van het privilegeboek, de historicus Arnold van Slichtenhorst, had als voorbeeld een veel mooier afschrift van rond 1430 dat te vinden is in het cartularium van de kerk van Hattem (inv nr 801a)

Dat stuk is op zich niet opvallend overigens, want het is uitgesproken klein. De tekst is geen tien centimeter breed en bestaat uit minuscuul kleine lettertjes. In tegenstelling van de "copije" van Van Slichtenhorst zit de vijftiende eeuwse tekst vol afkortingen.

In den naam des Heren, Amen. Ik, Godefridus door de barmartigheid Gods Bisschop van Utrecht, maak bekend ... wegens de talrijkheid en menigvuldigheid van het volk dat samenkomt ter synode in de kerk te Eep, die van Herghe (Heerde) die van Gaedsbergh (Hattem) en die van Vorichten van haar alzo afscheiden, dat van de eerste dag der synode die zij vroom en godsdienstig in de kerk van Herghe en Gaedsbergh houden en waarnemen, los en vrij maak van het begraven op het kerkhof, van de bouw der kerk in Ep en van elk synodaal recht, waarvoor zij als die van Eepe waren. Aan allen echter die aan de kapel van Fassen en aan de kapel van Unen zijn toebedeeld, bevelen wij krachtig, dat zij op die twee dagen op de synode in de kerk van Eepe, als in de moederkerk, in alles onderworpen zijn aan het synodaal recht en daar de omheining van het kerkhof en de kerkelijke gebouwen verzorgen. Dit nu stellen wij vast in het jaar des Heren 1176 na de geboorte des Heren ....

Laatste blogs
21 juli 2021
De dijk om de Hoenwaard en de molen
Lees verder
16 juli 2021
Verbondsbrief 1418
Lees verder